Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-03-17)

17. Marts 1862.

… Det har moret mig at læse Indholdet af „Den Første paa Skandsen”.2 Hvor dette hele Indhold ligner den ene Straale af det „Springvand”, som Marstrand engang saa heldigt gjorde et Caricatuur-Billede af! Jeg kjender Holst’ Savlen (undskyld det fæle Udtryk), naar han kommer ind paa Danskhed, Fædrelandskærlighed, gamle Konger, og, for ikke at staae udenfor sin Tids Bevægelser, Friheds-Genier. Hvilket af alt dette der saa i Øieblikket svømmer ovenpaa, han er altid med for at lade sin lille Vandstraale springe til dets Priis. For mig har han altid havt et Talent til at gjøre mig upatriotisk ved sin Patriotisme. Jeg vilde ikke see dette hans sidste Værk, om En gav mig to Mark.…