Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-04-02)

Atter i Sengen. d. 2. April 1862.

… Det har interesseret mig at læse den varme og velskrevne Artikkel i Dagbladet om de nye Skibe;2 man bliver forresten lidt øm om Hjertet ved Visheden om at vore rare Matrosers eiendommelige Liv synes at have udspillet deres Rolle, dog Dagbladet siger jo, at det vilde være Sentimentalitet at nære slige Følelser, altsaa maa man jo see at holde disse borte. Det seer jo ud paa alle Punkter, som om Jern skulde erstatte Menneskene. Forsynet maa vel have Noget, den herefter vil bruge Menneskene til, Noget, vi endnu ikke vide, hvad er. Det er de ringere stillede i Samfundet, der lide og blive brødløse ved alle disse Maskiner, der gaae ved deres egen Kraft. Herefter s. 96 maa jo alle Mennesker blive Smedde. („Hvor sørgeligt for Tscherning at han er saa gammel, nu, da hans egentlige Haandværk først ret kommer til Ære og Værdighed”.) Det er underligt, at alt det Jern ikke tiltaler Tscherning mere, man skulde jo tro, at han først i dette følte sig i sit Element.…

… Forleden talte jeg med Martensen om, at jeg dog kunde ønske, at han ved Ledighed løb hiint store Værk,1 som er i Deres Eie, igjennem, medens jeg endnu er ilive. Han er en streng Dommer, og det er jo netop det jeg ønsker. Han svarede, at det vilde være meget ønskeligt, om man med mig kunde blive enig om, hvad der burde beholdes, og hvad der burde falde bort.…