Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-04-23/1862-04-24)

d. 24. April 1862. [rettet af Krieger til d. 23.]

Tak, min altformaaende Ven for den interessante Sending i Dag! Plaget af Besøg har jeg dog kun faaet Heibergs tre Breve læste. De rørte mig paa en Maade, paa hvilken de ikke vil røre nogen Anden, thi de mindede mig om en Tid, hvorom jeg ofte har hørt mine to Afdøde tale, en Tid, da de kjæmpede for deres Udkomme og trængte til formaaende Venners Bistand, som dog kun blev dem sparsomt tildeel.1 Heiberg var i Grunden skikket til at være en elskværdig gavmild Millionær, og dog s. 101 maatte han i saa mange Aar føle Trykket og Savnet af de kjedelige Penge, der i Grunden formaae saa lidt, naar man har dem, men saa meget, naar man savner dem.

Den lille Spille-Pause, som min Sygdom har tvunget mig til, har allerede frembragt hiin Sommer-Følelse, saa det i Dag forekommer mig høist besynderligt, at det er mig, som skal spille i Morgen Aften; jeg er allerede langt borte fra det Hele. Naar De i Morgen i Ro og Mag sidder paa Østerbro og maaskee spiser Torsk, da tænk paa mig Stakkel, som imidlertid dandser paa Linie, og bed en god Bøn om, at jeg ikke maa falde ned.1 Det forekommer mig virkelig i Aften aldeles unaturligt, at jeg skal til den Gjer-ning i Morgen.

Frohne har været her i Eftermiddag.2 Det er en velvillig rar Mand, som jeg godt kan lide. Han fortalte, at der til de øvrige Rygter om Husets Synkning, Svamp, etc. etc. ogsaa blev fortalt, at han og jeg vare i Strid og Kamp med hinanden. Folks Sladder og Usandhed ere dog aldeles utrolige.

Jeg glemte at fortælle Dem, som jeg fortæller Alt, at Bojesen3 var her igaar; jeg fandt ham ikke saa svag som Madvig. Giid han vilde skrive en Biographi af Heiberg; Ingen vilde kunne gjøre det som han. Han talte endnu igaar med Harme om Bjørnsons Digt og det Billede, som denne Blindebærte har udkastet af Heiberg i hans flaue og pjattede Digt.4

Treschow har været her i Aften. Han var i sit elskværdige Lune.

Nu har jeg gjort Dem Regnskab for Dagens Begivenheder. Jeg vil nu, forinden jeg gaaer til Ro, endnu engang læse paa „Slavinden” og derpaa begive mig til Ro og haa-be, at jeg i Nat kan opfylde Børnenes Bøn, om virkelig i Nat at drømme om en Engel. God Nat! Og Tak for at De glæder Dem over at glæde

Deres Veninde.