Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-04-24)

d. 24. April 1862.

Jeg troer ikke, at jeg vil opfylde Deres Ønske at sende et Budskab i Aften. Jeg vil ikke fortælle Dem det Mindste; De skal øve Deres Taalmodighed og vente, til De kan s. 102 faae et mundtligt Foredrag, thi det er jo virkelig skammeligt saaledes at forføre mig Dag ud og Dag ind med at skrive og atter skrive, en Kunst jeg aldrig burde befatte mig med, med mindre jeg havde en Skriverkarl ved Haan-den, der kunde nedskrive mine smaa Tanker og Fornemmelser, siden De nu engang er saa ubegribelig, at De ønsker at høre disse skriftligt. Hver Gang jeg sætter mig ned for at skrive til en Ven, der boer et Par Gader fra mig, da er det jo den blodigste Straf, fordi jeg tilforn latterliggjorde Clara Raphael, Frøken Schwartz og alle disse mange skrivende Damer, der sendte deres Minutskud af Tanker for at faae dem hvert Minut besvarede. Og nu gjør De mig til en af disse! Skam Dem! Det er jo at vende op og ned paa min Natur. Nei De faaer intet Budskab i Aften. Det vil nu vise sig, hvor begjærlig De er paa det mundtlige Foredrag, efter at det skriftlige er afslaaet.

Jeg veed meget godt, at det er den 24. April i Dag, uagtet jeg ikke vidste, at det igaar var den 23de.

God Nat!