Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Andreas Frederik Krieger (1862-05-06)

Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg.
6/5 62.

Nei, min kjære Veninde, Deres Tak lyder ikke fattig — den er tværtimod langt rigere, end jeg fortjener, men netop saa meget kjærkomnere. Jeg skjønner ret paa, at De under mig det smukke, charakteristiske Blækhuus.…