Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-05-10)

Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger.
d. 10. Mai 1862.

Tak for det Tilsendte! Hvorfor skal det være en Hemmelighed, at De undertiden har været saa god at læse noget høit for mig? Kalder De det at røbe Dem?…

Jeg har i Aften gjennemlæst Heibergs Breve til mig 1854 for at see, om et eller andet heraf kan bruges. I Morgen Aften vil jeg læse dem fra 1855, gjøre et Udvalg heraf, som De skal faae at see.1 Det er næsten umuligt for mig at have nogen Mening i Valget heraf eller at sætte mig ind i, hvilken Interesse disse maatte have for Andre. Med megen Veemod har jeg atter læst disse Breve fra en Tid, der var saa tung for os begge i meer end een Henseende. Hvor levende dog slige Breve formaae at bringe Billedet af den, der skrev dem, for vore Øine! Intet er istand dertil i den Grad som slige Breve. Hvor brændende bliver ikke Ønsket om endnu engang at kunne modtage et Brev, endnu engang at kunne have en Samtale! Afsluttet! Forbi! Forbi! Ak, min kjære Ven, det er haarde Ord at udtale for sig selv. Disse Breve bliver mig kjærere for hver Gang jeg læser dem, og jeg takker Gud for hiin Sygdom, der tvang mig til at reise til et Bad, uden den havde jeg nu ikke denne Erindring, disse Breve.

s. 104 Nu vil jeg prøve paa at sove ovenpaa denne Læsning, det vil næppe blive let. God Nat! Tak for Deres Venskab, Deres Deeltagelse.