Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-05-19)

d. 19. Mai 1862.

Det er paa min Begjæring, at M. har sendt Dem Brevene.1 For Dem ere mine Runer ikke ubekjendte, uagtet, jeg tilstaaer det, at det er med en Forlegenhedsfølelse, at jeg tænker mig Dem granskende i dem. Jeg sender Dem endnu et Brev af Heibergs; M. lod nogle Ord falde, som gjorde, at det maaskee kunde ønskes at benytte noget af dette hans Brev.

Jeg er hjemme i Aften, ifald De vil mig noget, og jeg er ogsaa hjemme, ifald De intet vil mig.