Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-05-21)

d. 21. Mai 1862.

Jeg er hjemme i Morgen, De er altsaa velkommen.

Jeg har ikke saa lidt at skrive til Dem om, men jeg er saa dum i Aften, at jeg ikke kan samle mine Tanker, og det er jo ogsaa bedre at tale derom, naar De, som jeg haaber, kommer i Morgen.

De beder mig om at læse det Brev, jeg selv synes saa godt om? Ak jeg er et letsindigt, eller rettere sagt, et ubesindigt Fruentimmer, hvis Tanker „vælder og hvad de burde tie med fortæller”. Hvis jeg reiser i Sommer, skal De faae det og maaskee et Par til. God Nat! Drøm om en Engel! dog det er sandt, De drømmer jo aldrig.