Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-05-26)

26. Mai 1862.

… Martensen var her i Dag for at sige mig Farvel. De har jo faaet nye Breve, hvoraf i det Mindste eet kan bruges? Jeg fik Stikpiller af ham i Dag, fordi jeg var Skandinav, paavirket af en vis Indflydelse paa mine Anskuelser. Det er en underlig Skjæbne jeg har, at man aldrig troer, at mine Meninger udspringer af mine egne Anskuelser. Den gode M. var forresten god og elskværdig.…