Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-08-15)

Marienbad, d. 15. August 1862.

… Jeg har havt Rrev fra den gode Martensen, der sørger over T[reschows] og mit Forhold, men misbilliger i høi Grad hans Opførsel. Jeg selv har endnu Intet hørt fra T. Maaskee det sunde Norge kan helbrede ham for hans Forfængeligheds Sygdom. Meget havde jeg endnu at skrive til Dem om. Deres Reskrivelse af Hall hos Andræ har ret givet mig meget at tænke paa. Hvorledes kunde dette Menneske ikke være med lidt Forandring? Dog dette gjælder vel om os Alle, lad os da bære over med hinanden. …