Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-09-14)

Kjøbenhavn, d. 14. September 1862.

… Foruden Treschows Brev laae her et rart Brev fra min kjære Dorothea Eriksen (Suhr)2 og et, meget exalteret s. 144 Brev fra Fru Sødring, hvori hun skriver, at jeg er hendes eneste Trøst.1 Jeg har været hos hende og ikke tilbageholdt, at jeg misbilligede hendes hele Opførsel i Sommer; hun var saaledes ikke tilfreds med sin Trøsterinde. Forresten er Alt igjen godt mellem hende og Tillisch; hun har faael sin Villie, og saa græder jo Børn ikke længer. Ved Thea-tret seer det for Øieblikket jammerligt ud. Mange ere syge, andre lader, som om de vare syge, dette i Forening med det smukke Veier gjør, at Theatret staaer tomt.…