Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-09-18)

Kjøbenhavn, d. 18. Sep. 1862.

… Martensen har formelig Medlidenhed med Treschow, han synes, at han formelig er prostitueret som Embedsmand ved Børnenes Sag. Til M. har han sagt, at efter at han havde læst Adoptionen, vare de jo tvungne til at optage Børnene. Mit Brev til ham paastaaer han, at han først læste, efter at han var reist fra Norge, thi da han der var syg, vilde han ikke udsætte sig for den Virkning, som Brevet muligvis vilde gjøre paa ham. Hele denne Sag, sagde han, havde i høi Grad angrebet ham. Martensen beder mig være from mod den Overvundne og komme ham lidt god imøde, en Bøn, jeg gjerne opfylder; han har været i Lidenskab, og det lader til, at han angrer den. Jeg har skrevet ham et Par Ord til, som jeg tænker vil berolige ham. Hans Modstand imod mig udspringer egentlig af Kjærlighed, der rigtignok ikke er af den bedste Slags.…