Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-10-09)

d. 9. October 1862.

Tak, min kjære Ven, fordi De har længtes efter Budskab! Men hvorfor kom De ikke igaar, som De i Tirsdags Aftes lovede? Hvorfor troede De, at T[reschow] netop kom igaar? Jeg blev lidt ærgerlig over, at De ikke kom, thi jeg havde Et og Andet at meddele Dem. T. kom derimod i Aften; vor Samtale skal jeg mundtlig meddele Dem, den endte med, at Venskabet var ved de senere Begivenheder forøget og ikke aftaget fra hans Side. Ja Solen skinner undertiden klarest efter en Tordenbyge.…