Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-10-20)

d. 20. October 1862.

… Jeg sender Dem herved Dagbladet, som jeg nu har læst.1 Den hele Anmeldelse af Fægteren er jo ikke saa pukkelrygget som mange andre Anmeldelser om Theater-sager, jeg tidligere af og til har læst i dette Blad.

Tak for Deres frimodige Udtalelser om min Fremstilling; Tak fordi De har givet Dem Tid til at tænke saa-meget herover, at Deres Tanker havde faaet tydelige klare Ord. De har ganske vist Ret, og jeg skal, uagtet jeg er bange for, at det ikke staaer længer i min Magt at rette, hvad der burde rettes, nu atter tage Rollen for mig og forsøge her-paa. Det gjør saa godt at høre engang imellem en motiveret Anke midt imellem alt det Taagede og Umotiverede. Forhold mig aldrig Deres Mening, selvom den er modsat, hvad jeg haabede og ønskede, det er jo Venskabets egentlige Kjendetegn, Tak derfor, min kjære Ven, for dette nye Beviis paa Deres.

Hvilket Veier i Nat og i Dag! I saadant et Veier burde man egentlig samles, hver liggende i sin Seng og da underholde sig liggende med hinanden, det er vist den eneste behagelige Brug, man kunde gjøre heraf; dog jeg skal bruge Dagen til at læse paa Viola,2 og De skal jo i Eftermiddag arbeide i min Sag, saa vi komme begge til at opgive Sengevarmens Beskyttelse mod Regn, Storm og Kulde. Lev vel til vi sees under en blidere Himmel!