Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-10-28)

d. 28. October 1862.

… Udgiverens Forord til Ingemanns Levnetsbog synes jeg ilde om.1 Hans Beskrivelse om hans og Ingemanns Samliv er saa øllet og tobaksagtigt, at man ligesom lugter begge Deele. Det er dog besynderligt, at det at have lidt Smag er saa sjældent hos Menneskene. Han mener det godt den gode Galschiøt — sikken et Navn —, det passer skammeligt godt til Forordet, thi galt har han efter min Mening skudt efter det Billede, han vil forherlige og fastholde til Opbyggelse for Andre. Bogen selv har jeg endnu ikke læst, og i Børnevrimlen i Dag bliver der vel næppe meget af. Ingemanns Berømmelse er dog af en besynderlig Art. Der er mange Veie til Bom, som man siger, og mange Maader at skaffe sig Navnkundighed paa.…