Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-11-12)

d. 12. November 1862.

… Her var Een i Dag, som forsikkrede, at Grevinden dog har Planer med Blixen, hvis saa er, kan man rigtignok synge med Svinedrengen:

„Ach, du lieber Augustin!
Alles ist væk, væk, væk.”

Men lad hende tage sig ivare, at hun ikke selv kommer væk ved samme Ledighed.2

Hvilken Artikel i Fædrelandet for i Aftes!3 Hvorledes hænger det sammen, at Hall i den Grad har lagt sig ud med dette Blad, thi at noget Personligt er med i Spillet, er jo tydeligt.

Kjender De et Vers, som er gjort om Hall i Anledning af Cavours Dygtighed?

„Ja havde vi saadan Een,
Kunde vi staae paa vore egne Been,
Men vi have et ringere Tal,
Vi maa nøies med en — Hall.”

Det gjør mig dog ondt for ham i dette Øieblik, det er tungt at have paataget sig Noget, som man ikke magter. Mon ikke vor Samtale fra i Aftes ogsaa kunde gælde om ham? Mon ikke ogsaa han har lukket Øret for et høiere Baad og opgivet dette for at følge sit eget? Hvorom alting er, har jeg ondt af ham.