Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-11-19)

d. 19. November 1862.

… Det var morsomt at see Skuespillerne paa Prøven i Dag i „Hr. og Fru Møller” svømme som Ænder i Mudderet, saa glade har jeg ikke seet dem i lang Tid.2 Dette er Mad for Mons, og jeg gyser alt ved Tanken om Publicums og Bladenes Tilfredshed med dette naturlige Kunstværk, hentet lige op fra Gaden. Nu skal De see, hvilken uforskammet Ros Dagbladet vil oversøle mig med for min Udførelse af Fru Møller. Til denne Høide af Skuespilkunst har de altid tilladt mig at stige, men dermed ogsaa Punktum; ved nu at rose mig heri, seer det jo ud, som om de var saa retfærdige, saa upartiske. Stykket er jo virkelig ret morsomt, men jeg har dog en Følelse af den Skam, som man føler af at være i slet Selskab, men i dette befinder sig jo Mange allerbedst.…