Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-11-27)

d 27. November 1862.

Tak min kjære Ven for Deres Trøst og beroligende Ord! Jeg har i Aften emanciperet mig og været henne og see „Det lykkelige Skibbrud”. Det hører ikke — efter min Mening — til Holbergs morsomste Stykker, men lader sig dog see med Fornøielse for een Gangs Skyld. Det gik ret værdigt over Scenen, uden at dog nogen Enkelt leverede noget nyt eller fremragende. Moralen er altfor synlig i dette Stykke, og derved faaer det en Tyngde, som standser Lunet.…