Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-12-01)

1. December 1862.

Inden De gaaer til Ro, vil jeg spørge Dem, om De vil tage tiltakke hos mig til Middag. I Morgen Aften er det rimeligt, at Martensens kommer til mig; vi kunde da forinden tale lidt om Forretningssager; jeg gjør imidlertid s. 155 Regning paa, at De ikke flygter om Aftenen for disse mine Venner, der virkelig er Dem hengivne.…

Tak for Budskabet i Aftes. Alt var udsolgt i Theatret til „Hr. og Fru Møller”, Publicum hylede formelig af Glæde; jeg vidste jo nok, at dette Slags Digterværker vilde blive Mad for Mons. At gaae hjem ligesaa tom, som man er kommet, det er det, man kalder at opmuntres i Theatrene. Er det nu rigtigt at give sin Skjærv til en slig Opmuntring? …