Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-12-03)

d. 3. December 1862.

… Hr. Andresens Bemærkninger i Fædrelandet har jeg læst.1 Det havde ikke skadet, om Hr. Andresen havde været lidt mere morsom, men hvad kan man vente af en Urtekræmmer i den Retning. Rosenstand-Goiske er et Navn, som vist er kommet til stor Ære for godt Kjøb; han var en Pedant, og denne Egenskab bør en Kritiker mindst af Alle være i Besiddelse af; hans Prosaisme stikker frem, synes mig, i alle Theateranmeldelser; det er haardt for Digtere at dømmes af Prosaister, selv om disse ere ret forstandige som Goiske; det er dog Mennesker, der bevæge sig paa Krykker, der vil dømme om dem, der have Vinger at flyve med.

Det skulde inderlig glæde mig, om Grev Russell2 maatte betale sin Optræden mod Danmark med at miste sin Plads, dog det er vel ikke saa vel. „Smaaskjælmerne man hænger op, de Store lader man løbe.” Paa Fredag seer jeg Dem vel og kan da mundtligt erfare, hvad De ikke tør betro Papiret. …