Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-12-22)

d. 22. December 1862.

Min kjære Ven! I største Hast sender jeg Dem et lille Budskab for efter Løfte at lade Dem vide, at jeg virkelig i Dag er bedre og har sovet godt i Nat, og det uagtet jeg først seent faldt i Søvn, ikke paa Grund af et Ildebefindende, men fordi jeg længe laae og tænkte paa al Deres store Godhed, Taalmodighed og Omhu mod Deres taknemmelige Veninde. Jeg takkede virkelig Gud af et ydmygt Hjerte, fordi han havde sendt mig en saadan Ven; kunde jeg kun ogsaa ret takke Dem selv, saaledes som jeg føler det; mundtligt kan jeg slet ikke og skriftligt kun svagt, men vær vis paa, at De ikke ødsler Deres Godhed paa en Utaknemmelig. De var atter igaar god og elskværdig imod mig. Jeg skammer mig over min Frygtsomhed og Feighed, hvormed jeg atter igaar plagede Dem; De er det eneste Menneske, som lider under disse Svagheder hos mig, døm da selv om min Taknemmelighed over, at De med saa megen Godhed og Overbærelse lytter til mine Ord og hjelper paa min Modløshed. Jeg er i Dag s. 160 staaet op med gode Forsætter til ret at tage mig sammen, giid jeg maa kunne holde dem; dog Eet skal jeg visselig holde: aldrig at ophøre at være Dem taknemmelig, min trofaste Ven! Gid alle gode Engle følge Dem i denne glade Juletid og Livet igjennem.

Deres inderligt hengivne
Veninde.