Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-01-02)

d. 2. Januar 1863.

… I Eftermiddag var Hjorten1 her, men jeg lod ham ubarmhjertigt gaae igjen uden at indlades. Jeg er lidt forlegen over min Haardhed, men han kan jo lade mig være med Fred.…