Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-01-14)

d. 14. Januar 1863.

… Klokken er 12 og mine Fremmede borte. Den nye Forøgelse af Familien har mit Bifald; det er et smukt, beskedent Menneske med et net Væsen og en god Tone.2 Hvor besynderligt, at en saadan Malermesters Maade at være paa kan overgaae mangen Een af de saakaldte dannede Herrers stødende og holdningsløse Manerer i Form og Tone; det er 1848, der her hjemme med Eet har omskabt vore Borgermænd og givet dem et Sving opad, der er høist mærkeligt og glædeligt. Leve altsaa 1848!! Denne Virkning kan hverken Rusland eller England tilintetgjøre, det er dog altid en Trøst.