Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-03-03)

d. 3. Marts 1863.

… Beretningen om Prindsessen har jeg læst. Ak vi elendige Qvindemennesker!1 De skal see, at den unge smukke Prindsesse vil blive Dronningen en „Pæl i Kjødet”, og at hun tiltrods for sin dybe Sorg og sine Klostertanker nu meer end nogensinde vil holde fast paa sin kongelige Stilling med en gridsk Vedholdenhed; hvad hun foretager sig i denne Sag er uklogt, dog hvor bliver Klogskaben af, naar vi ere i Lidenskab? Den gamle Dronning og den unge Prindsesse gaaer vist en streng Tid imøde; det er ingen lille Resignation, der hører til for den Gamle, og ingen lille Ydmyghed for den Unge, hvis hun skal staa reen og smuk i sin vanskelige Stilling.

Maa jeg gratulere Dem til de tomme Hylder og Flensborgerne til de fyldte.2 De er virkelig en god Patriot! Gid De engang tilgavns maa blive belønnet herfor ved at see den Sag, De kjæmper for, fuldbragt til alle Danskes Glæde! …