Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-03-18)

d. 18. Marts 1863.

Marstrand har været hos mig i Aften. Veed De, at der igaar har været et Møde, hvori et nyt Casinomøde er besluttet om faae Dage for at tvinge Ministeriet til at tage en kraftig og hurtig Beslutning?3 Jeg synes, at jeg maatte fortælle Dem dette, uagtet De maaskee smiler over min Naivitet, idet jeg troer at kunne fortælle D e m en politisk Nyhed.