Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-04-07)

d. 7. April 1863.

… Har De i Berlingstidende for i Aften seet, at Deres Ven og Haab, Bismarck, har faaet en Skrivelse fra Warschau lydende paa, at han for sin Optræden mod den polske Nation er dømt til Døden og vil blive myrdet paa aaben Gade?3 Mon han siger, ligesom Iislænderen, da han blev underrettet om, at han skulde henrettes, „det er meget ubehageligt!” Det kunde vel hænde, at een eller anden Polak gjorde Trudselen til Sandhed.

Har De fremdeles i Berlingske for i Aften læst Englands Udtalelse i Times om Kongen af Preussen?4 Det er da den voldsomste Artikel, jeg nogensinde har læst. Det lader jo virkelig til, at Øieblikket er kommet, da andre Nationer for Alvor vil tage sig af de stakkels Polakker. Det glæder mig ret! …