Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-06-03)

Onsdag Aften, d. 3. Juni.
Fra Lygten 1863.1

… Det er en skarp skrevet Artikel mod Andræ, der visselig ikke kan være ham behagelig.2 Jeg blev ganske bedrøvet over alle disse Bemærkninger om vor Ven, der, om end noget overdrevne fremsatte, dog indeholder, er jeg bange for, ikke saa liden Sandhed. Kold er Andræ imidlertid ikke, men ligesom man tildækker lis med varme Gjenstande for at holde Kulden vedlige, saaledes tildækker Andræ sig med lis for at afkjøle, hvad der brænder i hans Indre; det er et farligt Experiment, thi lidt efter lidt kan let det Indre ganske afkjøles ved denne ydre Kulde, men endnu vil jeg ikke tro, at det er kommet saa vidt. Ogsaa han hører til de forunderlige Personligheder, der ere sammensatte af saa meget Stort og Smaat. Havde vor stakkels Ven været lykkeligere i sine Livsforhold, var vel meget blevet anderledes. Hvem kan skrive en Artikel som denne? …