Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-09-08)

8. September 1863.

… Stakkels W. Wiehe! Hvilken Anmeldelse af Clemens!1 Der er jo virkelig ikke saa lidt rigtigt i, hvad han siger, men det er et eget Talent dette Menneske har, at sige Alt paa en ubehagelig Maade. Det seer ud, som om det ikke var ham en Sorg at noget mislykkedes, men en Glæde, og det er en styg Feil hos en Kritiker. …