Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-11-17)

[17. November 1863].

… Klokken er strax tolv, saalænge har Andræ været her, jeg maa altsaa fatte mig i Korthed.1 De kan ikke tænke Dem hans Forbauselse over, at jeg vidste om hans Besøg hos Kongen.

Stakkels Andræ! Man kan ret bedrøves over hans Kamp med Hensyn paa hans offentlige Stilling. Denne Grundlov, siger han, er en Pæl, som for bestandig støder ham ud af al Deeltagelse i de offentlige Sager. Han gjorde mig ganske beklemt ved sin Tale, saa jeg forekom mig selv som Herman v. Bremenfeldt, der altid synes, at den, deltaler sidst, har Ret. Kongen har gjort et godt Indtryk paa ham, og han mener, at man undervurderer ham paa samme Tid, som man paa en latterlig Maade seer op til den afdøde Konge. …