Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-12-08)

d. 8. Decbr. 1863.

Ak, min kjære Ven, hvilke triste Efterretninger for vort stakkels Fædreland! Hvor manges Liv skal nu atter sættes paa Spil, og som De selv siger, for til syvende og sidst at være lige nær. Og saa de Svenske! De Norske! Og hvad bliver det med England? Intet formodentlig. Naar jeg selv undertiden har været i vanskelige og forviklede Forhold, hvori jeg ingen Frelse øinede, da tænkte jeg: „Hvorledes mon Forsynet vil bære sig ad med at forandre alt dette?” Og see, Forandringen kom til min store Forundring som af sig selv. Nu siger jeg atter: „Hvorledes mon Forsynet vil ordne dette Kaos af menneskelige Lidenskaber? Er det med os, eller imod os?” Gid vi snart maa kunne besvare dette Spørgsmaal med Glæde. Det stormer og tuder herude i Aften paa det Forfærdeligste og forøger Eens triste Tanker. Midt i Vinterens Hjerte skal vore stakkels „Jenser” døie Kulde og Savn, for tilsidst at lade Livet for en ulykkelig Strid, der, naar Lykken er med os, begynder forpaa. …