Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-12-13/1863-12-19)

(Decbr. 1863).1

Min kjære Ven!

Deres trende Budskaber har jeg modtaget. I Aftes Kl. 8½ det første, i Morges ved Theen det andet, og i Aften det tredie, saa Alt er i sin Orden. Tak for dem alle! Det er jo ret tungt, at Hall ødelægger istedetfor at opbygge. Det seer rigtignok høist besynderligt ud med det Maskepi imellem Kong Carl og Ploug.2 Man veed ikke, hvad man skal tro eller tænke. Jeg siger atter: „Gud lede Alt til det Bedste.” …

Seer jeg Dem ikke inden Søndag? Hvis saa er, da aflæg den sædvanlige Herreraskhed og vær forsigtig paa Touren til Boskilde; en Forkjølelse er hurtig hentet men langsom at blive af med.

Jeg har nu læst Afhandlingen om Brutus; hvor interessant, hvor tragisk, hvor lærerig for mange. Stakkels Brutus!3

Har De læst Paludan-Müllers Digt i Illustreret Tidende?4 Jeg finder det smukt. Han og Frue kommer til mit Juletræ.

Bryd Dem ikke om min alvorlige og tankefulde Mine igaar, den havde intet at betyde. Det er tvertimod roligt og stille inden i mig i denne Tid. De store Fædrelands-Sorger mildner paa en Maade de private, idet vi tvinges bort fra hine til disse. Jeg er glad over, at Kongen skal begraves paa Løverdag, saa er saa meget fra Haanden; denne Liighistorie forøger, synes mig, det trykkende i Luften.5

God Nat og Tak for al Deres Godhed mod Deres

hengivne
Veninde.