Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-12-21)

d. 21. Dcbr. 1863.

Kunde jeg ikke nok begribe, at jeg ikke havde kastet min Kjærlighed paa daarlige Mænd, men at Normændene var denne værdig. Jeg kan ikke sige Dem, hvor denne Optræden af mine kjære Normænd glæder mig. Det er jo meget anseelige Navne, som findes paa denne Liste. Hvorfor er et, Munch, ikke med? Det seer underligt ud ovenpaa hans Digt. Det forundrer mig forresten ikke, at denne lille Skøde-Vandhund kryber i Skjul, naar der skal mere til end Riim.6