Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-12-26)

d. 26. Dcbr. 1863.

Dagene løber i Eet for mig paa Grund af de mange Helligdage; først nu falder det mig ind, at det er Søndag i Morgen, altsaa seer jeg Dem til Middag?

Kirketouren bekom mig godt i Dag, uagtet det uhyggelige Veier.

Hvorledes staaer det sig med vore forqvaklede Sager?

Madvig, som var her i Formiddag, fortalte, at Oxholm skal danne et Ministerium.1 Er det sandt? Ak! Ak! Ak!