Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1864-02-01)

d. 1. Februar 1864.

Tak, min kjære Ven, for igaar! Jeg havde nær ikke kunnet falde i Søvn i Aftes over at tænke paa mangt et Ord i Afhandlingen, som rammede mig selv. De Ord klinger bestandig for mine Øren: „Wilhelm kom omsider til Ro med sig og Verden, men hvad havde det ikke kostet!” Skriver denne Mand noget igjen, maa De huske paa mig, dog De er saa god, at denne Anmodning ikke behøves.

Ligefra det Øieblik, at jeg slog mine Øine op i Morges, har min Tanke været ved Hæren. Jeg vaagnede med et tungt Sind og frygtede for, at det var en Forudfølelse af, at vore brave Tropper alt vare midt i Kampen. Gud holde sin Haand over dem! I Dag at skulle læse paa Roller falder mig tungt, uden at tale om at skulle spille i Aften. Ak! ak! Dog naar jeg først er sprunget paa Hovedet ud i dette Vand, gaaer det vel. Naar jeg kommer hjem i Aften, s. 251 skal jeg læse paa „Spøg ikke dermed”.1 Paa Theatret i Aften haaber jeg at høre, at min Anelse i Dag har været urigtig. …