Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1864-02-10)

d. 10. Februar 1864.

… I Beding i Morges læste jeg Forhandlingerne i Folkethinget.3 Bille er jo modig som en Løve. Monrad staaer dog bestandig uklar i den hele Situation. Den hele Snakken s. 252 frem og tilbage om, hvad Kongen har sagt, hvad Monrad har sagt, hvad Peer og hvad Paul har forstaaet og ikke forslaaet, seer — Gud forlade mig — ud som Vrøvl mellem Damer og ikke som Forretninger mellem Mænd i et saa alvorsfuldt Øieblik som dette. Hvad Virkning vil nu Mezas Optræden gjøre? Man gyser for Løgnen, og man gyser for, hvad Virkning Sandheden vil afstedkomme, ifald den ikke stemmer overens med Monrads Udsagn.

Det var ikke reen Spøg, naar jeg i Aftes blev bange for, hvad denne ulykkelige Sag kunde føre Dem til. Jeg veed godt, at De er besindig og forsigtig ellers, men vær det ogsaa i denne Sag. Jeg kan ikke være rolig, naar jeg troer, at De vover Dem ud paa vildsomme Stier. Jeg har jo Lov at prædike, siden De har antaget mig til Deres Præst.