Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1864-02-uu)

Mandag. Februar 1864.

Tak min kjære trofaste Ven for igaar! Som en rigtig Syvsover har jeg sovet i Nat og føler mig i Dag stærkere. Nu kjører jeg til Prøve paa „Enten elskes eller dø”.1 Ja, unægtelig! er der Ingen, der elsker os, er det bedre at dø, men man haaber jo altid, at der er Nogen, og det er det, der bidrager til at holde Livet i os Stakler. Tak endnu eengang for Deres Taalmodighed mod mig igaar.