Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1864-02-20)

d. 20. Februar 1864.

… Det gyser i mig ved Tanken om, at Monrad og Kongen kunde blive overbeviiste om Usandhed. Og nu Fru Hall! Det vilde dog være for galt.

Stykket gik i Aften ganske taust over Scenen fra Pub’s Side; ved Tæppets Fald faldt der dog et ret antageligt Bifald uden Modsigelse.2 Den stakkels Madvig har vist kjedet sig grundigt; det gjør mig ondt, at han skal have den Løn for sin Uleilighed.