Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1864-02-22)

d. 22. Februar 1864.

… Vore stakkels Krigere have da atter stridt og blødt, ak! For hvilket Maal!3

Martensens har været her i Aften, vi have stridt om Konge og Folk, og jeg maatte atter høre. at jeg er stræng. Han trænger til mange Samtaler med Dem, forsøm ham s. 253 ikke. Jeg har været trist i Dag; jeg synes, at denne Verden er ond paa saa mange Maader.