Danmarks Breve

Fra Tiden før Johan Ludvig Heibergs...

s. 1 Fra Tiden før Johan Ludvig Heibergs Død er kun bevaret et Par Billetter og Breve vekslede mellem Krieger og Heiberg og fra Fru Heiberg kun et eneste Brev af 25. Maj 1860.

Heiberg døde den 25. August 1860 paa Familien Suhrs Herregaard Bonderup ved Ringsted, hvor han og hans Hustru havde tilbragt Sommeren. Fru Heiberg blev boende derude indtil den 8. Oktober, da hun tog tilbage til sit Hjem i Søkvæsthuset i Overgade o. V. paa Kristianshavn. Forhandlingerne om Udgivelsen af Heibergs samlede Værker begyndte nu, og Juleaften sendte Krieger Fru Heiberg Udkast til en Plan for Udgivelsen.