Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Peter Andreas Heiberg (1798-01-23)

Samme til samme.
Kiøbenhavn den 23. January 1798.

Endeligen fik jeg da, ved at modtage dit sidste Brev, at vide hvor du er i Verden, hvorom jeg længe var uvis. Jeg gratulerer dig og din Kone med denne Forandring, som jeg sikkert troer er til det beste — om ikke for andre, saa dog for Odense Skoele. 1) Min Kone har siden 14 1) Decemb. været græsselig plaget af Tand- og Øre-Pine; i 11 Nætter sov hun ikke; det er noget bedre nu, dog maae hun passere hver Nat uden Søvn i et par Timer i det mindste.

Jørgensens Kone fik en Datter i Torsdags, og er vel.

Selskabet for Sandheden ønsker at faae din Tale som du har holdt ved Indtrædelsen i Odense Skole. Det vil in specie fornøye mig, om du samtykker deri; hvilket da maae skee snart, thi ellers kommer den neppe i det første Hefte af vores Skrifter, der skal være færdigt sidst i Marts.

Vores nye Lotterieseddel er Nr. 12033 med den gamle Devise. Gud give den bedre Lykke, end vi hidtil har havt!

Meere en anden Gang. Hils din Kone og Børn fra min Kone, Johan Ludvig og mig.

Salut & fraternité
P. A. Heiberg.