Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Peter Andreas Heiberg (1799-12-24)

Samme tilsamme.
Khavn den 24 de Decr 1799.
Juleaften.

Kjereste Broder!

Endelig er da min Dom afsagt i Dag ved en extra Ret. Jeg er dømt efter § 2 i Forordningen 1) 27de Septr 1799 til Forviisning fra Kongens Riger og Lande. Jeg har acquiesceret ved Dommen. min Kone finder sig deri med Heltemod. 2) Min Svigerfader veed ikke alt det gode han vil gjøre mig, og saaledes den heele Familie. Det Løb, der i Dag har været paa mine Dørre vidner om den s. 34 Deeltagelse, som mangfoldige Venner vise mig. Man har villet arrestere mig, men et Hul i Beenet som jeg i 14 Dage har været plaget med, har skaffet mig en Doctor Attest, hvorefter jeg er frietaget for Arresten. Dog har jeg stedse en Grripomenus hos mig. Dette, og at jeg er ved mit sædvanlige gode Humeur, er alt hvad jeg nu kan sige dig. Meere en anden Gang. Formodentlig seer du mig inden kort hos dig.

3

Baron Wedel er saa god at couvertere dette Brev til dig for en Sikkerheds Skyld. Hils din gode Kone og dine Børn.

Hilsen og Broderskab
P. A. Heiberg.