Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Peder Wilken Heiberg (1801-12-26)

Af et Brev fra P. W. Heiberg til L. Heiberg.
Kiøbenhavn d. 26de December 1801.

. . . . . Forleden Dag havde Mad: Heiberg Bryllup med den svenske Baron; de bleve viede af Præsten Brorson til Garnisons Kirke. Man siger at de havde forlangt Provst Gutfeldt til at forrette Brudevielsen, men at han havde undskyldt sig med Forretninger. . . . .

Deres meget forbundne og uafladelig hengivne
P. W. Heiberg.