Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Inger Margrethe Heiberg (1818-04-15)

Samme til samme.
Wordingborg d. 15de April 1818.

. . . . . Johan Ludvig tilligemed Hr. Grundtvig 2) ergandske falden i roelighed som vel er. Han har da faaed den philosophiske doctor Grad. nu kommer det and paa hvad Han agter for Eftertiden at Aplicere sig til. Hvad Han har at soutenere sig med er mig gandske ubevidst, ieg har ikke seet Brev fra Ham i meer end ½ Aar. Han er bleven vred paa mig og det faaer ieg at finde mig derudi. . . . . .