Danmarks Breve

BREV TIL: Sylvester Hertz FRA: Henrik Hertz (1831-08-27)

Fra H. Hertz til S. Hertz.
Kbhvn. d. 27de Aug. 1831

— — — I Forening med nogle Andre vil jeg med Guds Hjælp udgive til Nytaar en Nytaarsgave (under Firmaet: Forf. til Gjengangerbrevene). Denne arbeider jeg nu næsten Dag og Nat paa. Den vil bl. Andet komme til at indeholde et meget langt Brev fra Knud til Ørsted, Mynster og Heiberg, og dette Brev blandt endeel Spas berøre nogle af de Stridspunkter, især Mynsters Recension har opfrisket. Jeg ønsker iøvrigt at holde denne Entreprise hemmelig, for at denne Nytaarsgave (der er bestemt til at udkomme d. iste Dec. d. A.) kan komme ligesaa uventet som Gjengangerbrevene. Den bliver opfyldt med Bidrag fra lutter Anonymer. Desværre er dette Foretagende Skyld i, at jeg hverken har kunnet s. 29 eller for det første kan sende Dig Bidrag til Dit Maanedsskrift ; thi jeg veed virkelig knap, hvorfra jeg faaer Tid til dette Brev. — — —