Danmarks Breve

BREV TIL: Sylvester Hertz FRA: Henrik Hertz (1835-02)

Fra H. Hertz til S. Hertz.
Febr. 1835. *)

Kjære Broder. Trykkefriheds-Forordningen har virkelig været udarbeidet og skal være slem ; iblandt Andet bestemme Oprettelsen af et særligt Censur-Collegium. Det er vel St(eemanns) Værk. Folk her ere blevne saa allarmerede derover, at Clausen, Sibbern, Gross. Hvidt og Fleere have forfattet en Petition til Kongen om at forskaanes for den. Den er i 12 Afskrifter gaaet omkring i Byen og har faaet 5 à 600 Underskrifter, deriblandt alle Professorerne, Hof- og Statsrets Assessorerne, Comptoircheferne, de Deputerede for Stænderne, omtrent alle Sø-Officererne, men kun 9 Land-Officerer. Man har imidlertid ikke vovet personligt at overlevere den til Kongen af Frygt for, at han saa ikke skulde modtage den, og s. 35 derfor hemmeligt ladet den practisere ind i hans Kabinet i disse Dage. Man er meget spendt paa, hvorledes Kongen vil optage det.

— — Jeg maa lee, at Du forlanger Nyheder af mig, da jeg selv henter alle mine af Kjøbenhavnsposten, som Du jo holder. Naar man ikke gaaer i Clubben, har ingen Omgang med Dagdrivere osv., saa veed man her i Byen ikke, hvad der foregaaer ved Siden af En; det maa Du jo vide af gammel Erfaring.

Pal. Müllers Zuleima er ikke godt fortalt. Han har valgt den fiirføddede Jambe med snart lutter mandlige Riim, hvilket allerede trætter. Det evige »Nu« som Overgang generer. Handlingen er simpel, Charaktererne uden Motiver; men der findes smukke Steder, og det hele vidner om hans ingenlunde almindelige Talent.

— Din og Dines hengivneste
Henrik Hertz.