Danmarks Breve

BREV TIL: Peder Vilhelm Jacobsen FRA: Henrik Hertz (1831-03-24)

II. Brevvexling mellem Hertz og P. V. Jacobsen. 20)
Fra Hertz.
Torsdag 24. Marts 1831

Kjære Jacobsen. Emma gik ikke i Mandags paa Grund af Frydendahls Upasselighed, hvis Aarsag jeg kun har Lidet at berette. — Lad mig endeligt vide, naar Du af Din Examensog Cancellie-Syndflod er dukket saa meget iveiret, at der i det Mindste er een tør Plet paa Dig, hvorpaa jeg kan lande, med andre Ord, hvilken Dag og hvad Tid paa denne jeg kan besøge Dig.– – Jeg var i Tirsdags henne og saae Amors Geniestreger, der til min Fornøielse blev givet for godt Huus. Som man siden fortalte mig, antoge de Studenter, der vare i Parterret, Lic. Hall for Auctor til dette Stykke. Denne Mand er mig saa meget imod, at jeg kunde have Lyst til at skrive et grunddaarligt s. 93 Stykke (værre end Destillateuren *) ) og siden udsprede, at han var Forfatteren.

Til Kilde 28) har jeg i denne Uge Intet seet og overhovedet levet et carnailleust Liv.

Din Ven H. Hertz.