Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Peder Vilhelm Jacobsen (1832-06-05)

Fra P. V. Jacobsen til Hertz.
Den 5te Juni 1832

Kjære Hertz. Et Par Minuter før jeg skulde gaae ud i Forretninger, ankom Reitzels Bud med Correctur af det første Ark. **) Jeg ansaae det for rigtigst at sende Dig det, og at overlade til Dig, om Du selv vilde komme til Kjøbenhavn med det imorgen eller sende mig det tilbage. – – For det Tilfælde, at Oehlenschlägers Subscriptionsplan 21) ikke endnu er kommen til Hirschholm, ***) har jeg indlagt dette lille Værk. Jeg veed nogle Curiosa til denne Plans Historie, som jeg skal fortælle Dig, naar Du kommer til Byen.

Venskabeligst
V. Jacobsen.