Danmarks Breve

BREV TIL: Peder Vilhelm Jacobsen FRA: Henrik Hertz (1832-07-14)

Fra Hertz til P. V. Jacobsen.
Hirschholm, 14de Juli 1832

Kjære Jacobsen. Jeg kan ikke noksom takke Dig for Dit moersomme og nyhedsrige Brev. I en By som Hirschholm, der kun har een Barbeer, en gammel Husar, der ovenikjøbet nu har Koldfeber, saaat den ingen har; en By, hvori man ikke engang kan faae Pibekradsere tilkjøbs, og hvor man har saa ringe Tillid til Folk, at man imorges gjorde Omstændigheder ved at betroe mig et Stykke Kridt paa Kridt (jeg havde glemt min Pengepung hjemme), en By, hvor jeg maatte give en Rdl. i Pant og en M& i Leie for en Ridepidsk (den skulde blandt Andet have drevet Postmesterens Øg til Lyngbye, dersom Veiret ikke havde været saa slet), i en saadan By er et saadant Brev Manna i Ørkenen. Og faaer man det ovenikjøbet paa Sengen i Selskab med 2 andre og med et i Klareboderne *) aflagt Visitkort fra Aug. Baggesen ** ), saa seer Du vel, at der er ingen Ende paa Herligheden.

I Hirschholm er der saa at sige ikke andet Godt end vi selv, den skikkelige Postmester-Familie (hans Øg indbefattet), den deilige Omegn s. 98 (et Panorama fra en Høi ved Vallerød er ubestrideligt det smukkeste i hele Danmark) og skjønne og billige Jordbær (i M& Pundet). Men med saadanne Goder og Breve fra Kjøbenhavn etc. kan man unægteligt ogsaa befinde sig ret vel, og jeg befinder mig ogsaa for det meeste meget vel.

– – Og hermed og med Hilsen til Kilde er jeg Din hengivneste

Henrik Hertz.