Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Peder Vilhelm Jacobsen (1846-01-16)

P. V. Jacobsen til Hertz.
d. 16 Jan. 1846

Kjære Hertz. I stor Hast sender jeg Dig det Vedlagte *) , da jeg har længtes meget efter s. 103 at høre Din Mening derom. Jeg tilføier ingen Undskyldninger, fordi jeg skikker Dig det, eller for mit Arbeide i det Hele eller dets Detail, da Du selv siger Dig Alt det bedre, og jeg endnu kun skriver (som i de sidste Maaneder) med Uldvanter paa Hænderne og ikke uden Besværlighed og Pine *) . Kan min Karl høre hos Dig allerede paa Søndag? Jeg selv kan ikke komme ud endnu de første Dage; jeg har maattet være inde i 9—10 Uger.

Din venskabeligste

Vilh. Jacobsen.