Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Adolph Marius Rosenkilde (1832-03-27?)

Fra Rosenkilde til Hertz.
(Udateret) 27de (?) Marts 1832

Der er vist ingen Tvivl om, at Dr. Ryge nok fremsiger Digtet, men — dersom jeg selv føler, at jeg kan sige det, vær De vis paa, da leder min Følelse mig ikke vild — tillader De det da ikke? – – Det stemmer meget overeens saavel med min indre Lyst som med min Tarv og Trang den Aften – – førend faae Timer før den mærkeligste Dag, mine Erindringer dvæle ved. – –

Dog, som De vil. — Alt hvad De vil. Ryge — maaskee endog Nielsen, siger det nok — om end denne Sidste — sværger : Aldrig mere at sige Noget. Endnu engang Tak! Nu opsætter jeg Indholds-Bekiendtgiørelsen indtil Torsdags-Avisen.

Deres ærb. og hengivne
Rosenkilde.